Stanovy sdružení schváleny

30.08.2011 20:33

Dne 18. 8. 2011 byly Ministerstvem vnitra schváleny stanovy občanského sdružení ProBousov.

Občanské sdružení ”ProBousov” je založeno za účelem:

a) podporovat rozvoj občanské vybavenosti obce;
b) rozvíjet a organizovat společenský a kulturní život v obci;
c) prosazovat všeobecné zájmy občanů Dolního Bousova a spádových obcí;
d) podporovat a realizovat akce zaměřené na spolužití a zachování tradic v obci;
e) ochrana a obnova zeleně vč. zlepšování životního prostředí v obci;
f) tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické.

Při naplňování těchto cílů sdružení postupuje v dohodě s občany Dolního Bousova, kteří nemusí být členy občanského sdružení. K informování občanů obce budou sloužit webové stránky probousov.webnode.cz.